Så långt hemifrån

Jag har nyligen läst Margaret Wheatleys nya bok So Far from Home. I boken beskriver hon hur korruption och destruktivitet har kopplat sitt grepp om dagens värld, varför vårt politiska system inte kan hantera dagens komplexa problem och hur de som är redan är mäktiga kommer att förbli så för egen personlig vinnings. Margaret inbjuder därför till ett “warriorship for the human spirit” där hon betonar vikten av att främja livsbejakande krafter, som t.ex. medkänsla och insikt, istället för maktfullkomlighet och girighet.

Det jag saknar i boken är en djupare analys av  varför just makt och girighet är så starka drivkrafter. Det är något som jag får återkomma till i framtida inlägg.

Published by Jan Höglund

Jan Höglund has over 35 years experience in different roles as software developer, project manager, line manager, consultant, and researcher. This is his personal blog. A common theme is his search for better ways of working together.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *