Sex principer för framgång i en snabbföränderlig miljö

Annika Steibers listar sex managementprinciper i sin bok Googlemodellen. Dessa sex principer utmärker företag som är framgångsrika i en snabbföränderlig miljö:

  1. Dynamisk kapabilitet — Förmåga att känna av hot och möjligheter, och att om nödvändigt omfördela företagets resurser för att ta tillvara på möjligheter.
  2. Förnyelseinriktad organisation — Förmåga att kontinuerligt förnya verksamheten utifrån en helhetssyn, istället för att ta tag i problemen först när de har uppstått.
  3. Individen i centrum — Förmåga att frigöra individens inneboende kreativitet och innovationskraft.
  4. Både-och-organisation — Förmåga att förena traditionell planering och styrning med frihet och flexibilitet.
  5. Öppenhet och nätverkande med omvärlden — Förmåga att säkerställa fortlöpande utbyte av information med omvärlden.
  6. Systemansats — Förmåga att utgå från en helhetssyn, som bygger på insikten att systemets olika delar påverkar varandra ömsesidigt och dynamiskt.

Published by Jan Höglund

Jan Höglund has over 35 years of experience in different roles as software developer, project manager, line manager, consultant, and researcher. This is his personal blog where he shares his reading, book reviews, and learning.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *