Sex principer för framgång i en snabbföränderlig miljö

Annika Steibers listar sex managementprinciper i sin bok Googlemodellen. Dessa sex principer utmärker företag som är framgångsrika i en snabbföränderlig miljö:

  1. Dynamisk kapabilitet — Förmåga att känna av hot och möjligheter, och att om nödvändigt omfördela företagets resurser för att ta tillvara på möjligheter.
  2. Förnyelseinriktad organisation — Förmåga att kontinuerligt förnya verksamheten utifrån en helhetssyn, istället för att ta tag i problemen först när de har uppstått.
  3. Individen i centrum — Förmåga att frigöra individens inneboende kreativitet och innovationskraft.
  4. Både-och-organisation — Förmåga att förena traditionell planering och styrning med frihet och flexibilitet.
  5. Öppenhet och nätverkande med omvärlden — Förmåga att säkerställa fortlöpande utbyte av information med omvärlden.
  6. Systemansats — Förmåga att utgå från en helhetssyn, som bygger på insikten att systemets olika delar påverkar varandra ömsesidigt och dynamiskt.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *