Statistik över blogg-besök

Jag har i tidigare beskrivit hur man kan göra för att köra en blogg på en egen dator genom att installera Ubuntu, en webb-server och ett blogghanteringssystem.

För att kunna följa besöken på bloggen kan man installera WP-Piwik, som i sin tur bygger på Piwik. OBS att Piwik är ett fritt alternativ till Google Analytics eftersom det är byggt på öppen källkod. Du har full kontroll eftersom det körs på din egen dator. Piwik finns på svenska.

Published by Jan Höglund

Jan Höglund has over 35 years of experience in different roles as engineer, manager, consultant, and researcher. This is his personal blog where he shares his reading and learning.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *