Stoos Stockholm

Stoos Stockholm är ett lokalt nätverk i det internationella Stoos-nätverket. Stoos grundidé är att vi behöver hitta nya sätt att skapa hållbara organisationer. Den 30 september arrangerar Stoos Stockholm en träff kring sociokrati. Sociokrati möjliggör dynamiskt självstyre i organisationer genom en effektiv beslutsprocess (samtycke) och förstärkt återkoppling mellan arbetsgrupper (dubbla länkar).

Published by Jan Höglund

Jan Höglund has over 35 years of experience in different roles as software developer, project manager, line manager, consultant, and researcher. This is his personal blog where he shares his reading, book reviews, and learning.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *