Sveriges nationella innovationsstrategi (forts)

Igår hade jag ett inlägg om Sveriges nya innovationsstrategi och avslutade med tanken att förhållningssättet till innovation kanske är viktigare än principer och målsättningar.

I dagens ledare i SvD kommenterar PJ Anders Linder den nationella innovationsstrategin och hänvisar till boken Ett ramverk för innovationspolitiken där bokens författarna skriver att god innovationspolitik framförallt bygger på ett förhållningssätt där man tänker i helheter. Ska det bli tryck i innovationspolitiken måste den sätta sin prägel på hela dagordningen.

Om nu förhållningssättet är så viktigt, vad innebär det då rent konkret? Min poäng är att den kurs som är bra för landet, oavsett om det gäller innovation, företagsamhet, eller kunskap, behöver tas fram i bred dialog. Och då menar jag “bred” dialog.

Published by Jan Höglund

Jan Höglund has over 35 years of experience in different roles as software developer, project manager, line manager, consultant, and researcher. This is his personal blog where he shares his reading, book reviews, and learning.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *