Sveriges nationella innovationsstrategi

Igår beslutade regeringen om Sveriges nationella innovationsstrategi. Att ett gott innovationsklimat är viktigt rådet det ingen tvekan om, men hur skapar man en sådan? Innovationsstrategin bygger på tre principer: människor, forskning och infrastruktur, vilka i sin tur bryts ner i mål och delmål. Tanken slår mig att ett gott innovationsklimat kanske handlar mindre om principer och målsättningar, och mer om förhållningssätt. Kanske förhållningssättet är viktigare än strategin? Kanske är det sättet som strategin växte fram på som är viktigare än strategin själv? Det var helt rätt att bredda arbetet till en dialog med många aktörer, men jag tror att man hade kunnat bredda dialogen ännu mer. Det i sig hade stimulerat innovationsklimatet.

Published by Jan Höglund

Jan Höglund has over 35 years of experience in different roles as software developer, project manager, line manager, consultant, and researcher. This is his personal blog where he shares his reading, book reviews, and learning.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *