Behövs nya principer för Agile?

I ett tidigare inlägg har jag tagit upp frågan vad som kommer efter Scrum och undrat om det finns anledning att uppdatera principerna för Agile? David Joyce menar att det inte behövs något nytt manifest för Agil systemutveckling, men listar i Agile for Executives några ytterligare principer som han använder för att utmana tänkandet hos […]

Does Agile Change Management Thinking?

David Joyce asks wheher Agile, Lean, and Kanban change management thinking? The answer is no, not really! Lack of management understanding has actually hindered Agile to become as successful as it could have been. For some reason management doesn’t seem to get it. People have told David that “managers still want us to be seen […]

Agil skola

Carl Blomberg frågar i sin blogg Agil HR hur HR kan utvecklas genom filosofin bakom Agile. Inspirerad av detta och med tanke på mitt tidigare blogginlägg om skolan så undrar jag vad skolan skulle kunna lära sig av Agile? Ett agilt skolmanifest skulle kanske kunna se ut så här: Vi finner bättre sätt att utveckla […]

Book Review: Kanban

Kanban: Successful Evolutionary Change for Your Technology Business by David J. Anderson is recommended reading if you are interested in evolutionary improvement of software development. Part 1 of the book gives an introduction to Kanban. Part 2 explains the fundamentals such as limiting work in progress and continuous improvements. Part 3 goes in depth with […]