Crucial ingredients for collective action

Petra Kuenkel writes on her blog that: “Innovative approaches and new solutions often derive from people’s ability to dialogue and partner for the future. The quality of how we do this matters. People implement what they have helped to create.” She lists the following ingredients for successful collective action: Understand the system Create resonance Prepare […]

Prestigelöst svenskt ledarskap

IT- och energiministern Anna-Karin Hatt frågar på sin blogg om vi ser hur duktiga vi är på att samarbeta här i Sverige? Bakgrunden är att ABB:s globala styrelse hade förlagt sitt styrelsemöte i Stockholm en måndag i oktober 2012. ABB hade bjudit in politiker, general-direktörer, och företrädare för näringslivet till ett rundabordssamtal om smarta elnät. […]

Samarbetets kroppsspråk

Olga Djordjilovic har i sin avhandling “Managing Tasks and Relations in Meeting Interaction” vid Institutt for lingvistiske og nordiske studier på universitetet i Oslo analyserat interaktionen i team på ett stort företag i Norge och ett i Serbien. Likheterna var slående. Sättet man pratar på och avbryter varandra är densamma, liksom mycket av den icke-verbala […]