Engagemang efterfrågas

Richard Berglund har doktorerat på hur man skapar engagemang. Det är ju ett helt underbart fantastiskt forskningsområde, tänker jag! Richard listar i sin avhandling ”Engagemang efterfrågas – hur tre tillverkande företag söker medverkan från sina anställdas när de inför lean” tio faktorer som påverkar engagemanget: Vision och strategi: Det nyanserade samtalet och de gemensamma strävandena. […]