Kväkarnas beslutsmetod

Principen för samtycke i sociokrati bygger på kväkarnas 350-åriga traditioner. Beslut hos kväkarna fattas inte genom majoritetsröstning. Istället nås enighet genom att man söker efter “mötets mening”. I detta sökande är allas erfarenhet, förstånd och omdöme viktiga! Det innebär kväkarna har en djup respekt för individens integritet.  En grundläggande tanke hos kväkarna är att varje […]

The essentials of Quaker practice

Sociocratic decision-making by consent is derived from the Quaker tradition. Therefore, it’s interesting to understand how Quakers make decisions and why they do it that way. Here are the essentials of Quaker practice (adapted from Collective Intelligence and Quaker Practice by Leonard Joy): 1. There’s a desire for the common good 2. All voices are […]

Att ha koll på när du fattar beslut

Vi behöver få bättre koll på hur belöningsstyrda vi är i vårt beslutsfattande, säger Katarina Gospic, som skrivit boken Välj rätt – en guide till bra beslut (SvD 2012-09-17). Katarina listar sju saker att ha koll på när du fattar beslut: Så påverkar kort- och långsiktiga belöningar. Vår hjärna vill ha snabba belöningar. Långsiktiga mål kräver […]

Book Review: Culture Shock

Culture Shock: A Handbook For 21st Century Business by Will McInnes is a brilliant title on a book which is about the culture shock of moving from the traditional autocratic way of doing business to a democratic approach where there is true participation, openness, fairness, and connectedness. The perspective of Culture Shock is that an […]