Interesting blogs

Here’s a list of some of my favorite blogs: The Intentional Workplace by Louise Altman, Twitter: @intentionalcomm Transforming Work One Conversation at a Time gonna.grow.wings by David Holzmer, Twitter: @DavidHolzmer Leadership | Innovation | Emergence | Empathy Decoding the challenges & mystery of Leadership as a web of complexity, relationality and human development quantum shifting […]

Kvinnor gör grupper intelligentare

MIT:s Center for Collective Intelligence bedriver forskning kring hur människor och datorer kan samverka så att de kollektivt agerar mer intelligent. I forskningen kring vad det är som gör grupper smartare och mer innovativa har man hittat tre gemensamma faktorer: Att gruppmedlemmarna är socialt lyhörda. Att alla i gruppen deltar i samtalet. Att andelen kvinnor […]

W.L. Gore’s management model

Gary Hamel describes W.L. Gore’s original management model in this story on innovation democracy. Lessons learned are to: Believe in people – trusted them to be passionate and engaged in their work Lead with (and live) your values – walk the talk, every day Take the long view – foster employee growth and innovation Be […]

Sveriges nationella innovationsstrategi (forts)

Igår hade jag ett inlägg om Sveriges nya innovationsstrategi och avslutade med tanken att förhållningssättet till innovation kanske är viktigare än principer och målsättningar. I dagens ledare i SvD kommenterar PJ Anders Linder den nationella innovationsstrategin och hänvisar till boken Ett ramverk för innovationspolitiken där bokens författarna skriver att god innovationspolitik framförallt bygger på ett […]

Sveriges nationella innovationsstrategi

Igår beslutade regeringen om Sveriges nationella innovationsstrategi. Att ett gott innovationsklimat är viktigt rådet det ingen tvekan om, men hur skapar man en sådan? Innovationsstrategin bygger på tre principer: människor, forskning och infrastruktur, vilka i sin tur bryts ner i mål och delmål. Tanken slår mig att ett gott innovationsklimat kanske handlar mindre om principer […]