Tillfredsställande arbetsplatser

Wise Group (Ingenjörskarriär 2013-02-13) har låtit cirka 5000 personer svara på frågor om vad som krävs för att en arbetsplats ska upplevas som attraktiv och tillfredställande. Undersökningen pekar på följande punkter, i prioritetsordning: Att kunna utvecklas i jobbet. Att vara stolt över sitt företag/sin organisation. Att vara nöjd med sin egen arbetsinsats. Att ha ett […]

Wholehearted living

Brené Brown has defined 10 Guideposts for Wholehearted Living. These guidesposts are to cultivate: Authenticity: Letting go of what people think Self-Compassion: Letting go of perfectionism A Resilient Spirit: Letting go of numbing and powerlessness Gratitude and Joy: Letting go of scarcity and fear of the dark Intuition and Trusting Faith: Letting go of the […]

Interesting blogs

Here’s a list of some of my favorite blogs: The Intentional Workplace by Louise Altman, Twitter: @intentionalcomm Transforming Work One Conversation at a Time gonna.grow.wings by David Holzmer, Twitter: @DavidHolzmer Leadership | Innovation | Emergence | Empathy Decoding the challenges & mystery of Leadership as a web of complexity, relationality and human development quantum shifting […]