Bemanningsanställda skadas oftare

Jag läser i dagens tidning att bemanningsanställda skadas dubbelt så ofta som anställda i andra branscher (SvD, VLT). Enligt Arbetsmiljöverket gör den hårda konkurrensen att bemanningsföretagen inte påpekar brister av rädsla för att mista en kund. Enligt fackförbundet Handels är det största problemet att man ställer högre prestationskrav på de inhyrda. Att kundföretagen inte tar […]

Hur ta vara på engagemang och idéer?

Det är ett slöseri av stora mått att inte ta vara på medarbetarnas engagemang och idéer. Richard Berglund har undersökt vilka faktorer som påverkar viljan hos medarbetare att engagera sig. Engagemang kräver förtroende, något som tar lång tid att bygga upp, men som kan raseras på ett ögonblick. Det svåra är att koordinera en massa […]

Evolutionärt perspektiv på ledarskap

Mark van Vugt berättar om ledarskap ur ett evolutionärt perspektiv. Han berättar om varför några leder och andra följer, och varför. En av slutsatserna är att människan är utpräglat egalitär, vilket skapar dissonans i hierarkiska strukturer där de som följer inte har möjlighet att välja, eller avsätta, sina ledare.