Evolutionärt perspektiv på ledarskap

Mark van Vugt berättar om ledarskap ur ett evolutionärt perspektiv. Han berättar om varför några leder och andra följer, och varför. En av slutsatserna är att människan är utpräglat egalitär, vilket skapar dissonans i hierarkiska strukturer där de som följer inte har möjlighet att välja, eller avsätta, sina ledare.