Henri Bortoft on seeing life itself

Seeing is the thing! Simon Robinson shares Henri Bortoft’s 2009 Schumacher College lectures on his blog Transition Consciousness: Making the transition to a better world. The following is a transcript of Henri Boroft’s Lecture Four, Part Three, from 12:20 to 16:05, where Bortoft talks about seeing life itself, comparing Darwin with Goethe. I have edited […]

Liv i arbetet 7

Om inre och yttre värde Detta är ett inlägg i min serie om liv i arbetet. I mitt förra inlägg nämnde jag att bättre sätt att arbeta tillsammans ytterst handlar om värderingar. Jag skrev att vårt val av värderingar är helt avgörande! I detta inlägg kommer jag att titta närmare på detta. Först en liten […]

Liv i arbetet 5

Principen om icke-tvång Detta är ett inlägg i min serie om liv i arbetet. Jag nämnde i mitt förra inlägg att grundaren av sociokrati fick sina grundidéer från skolan där han gick i som barn. Detta är en berättelse om denna skola—De Werkplaats Kindergemeenschap i Bilthoven, Nederländerna—och hur den växte fram steg för steg. Kees […]

Organizing reflection 21

This is a post in my series on organizing ”between and beyond.” Other posts are here. The purpose of this post is to reflect on subjects occupying my mind. I make no claim to fully believe what I write. Neither do I pretend that others have not already thought or written about the same subject. […]