Prestationsbaserad lön gör inte skolan bättre

Jag arbetar inte själv i skolans värld, men skolan engagerar därför att skolan är viktig. Det handlar ju om allas våra barn! Därför reagerade jag på att Stockholm stad ger lärare på sju grundskolor lägre löneökning än på övriga skolor (DN 2012-10-19). I dagens ledare (DN 2012-10-21) följs detta upp med slutsatsen att testresultat i […]

Sämre elever ger lärare sämre lön

Stockholm stad ger lärare på sju grundskolor lägre löneökning än på övriga skolor (DN). Detta visar att Stockholm stads skolledning inte alls förstår vad som motiverar oss människor att göra ett bra jobb. Ledningen för Stockholms skolor, och alla andra för den delen, borde se denna RSA animation om vad som motiverar oss.

Hur är du motiverad?

Frågan är inte hur motiverad du är utan hur du är motiverad. Edward Deci är motivationsforskare. Forskning visar att sammanhang som minskar människors autonomi också underminerar deras inre motivation. Om vi tog denna forskning på allvar skulle det få stora konsekvenser för hur vi organiserar såväl privat som offentlig verksamhet. Ja, det handlar t o […]

Hur ta vara på engagemang och idéer?

Det är ett slöseri av stora mått att inte ta vara på medarbetarnas engagemang och idéer. Richard Berglund har undersökt vilka faktorer som påverkar viljan hos medarbetare att engagera sig. Engagemang kräver förtroende, något som tar lång tid att bygga upp, men som kan raseras på ett ögonblick. Det svåra är att koordinera en massa […]