Att lyssna till livet i allt

Tisdagen den 19/5 var jag på en samtalskväll på Kväkargården i Stockholm. Temat var “Hur kan jag leva ett hållbart liv? — Att lyssna till livet i allt”. Samtalet skedde på kväkerskt vis, dvs. i rundor med tid för tystnad och eftertanke. Kvällen leddes av Anneli Örtqvist och Torbjörn Söderquist, som skapade ett öppet rum […]

What Wikimedia can learn from the Quakers

Sue Gardner has written three blog posts on what Wikimedia can learn from the Quakers. Gardner is interested to see what values and practices the Quakers and Wikimedians share, and whether there are things the Quakers do, that the Wikimedians might usefully adopt. There is a reading list about Quakers in Gardner’s first post, an […]

En historisk tillbakablick

Jag är intresserad av kväkarnas beslutsmetod och har tidigare skrivit om den här. Metoden är intressant eftersom den är djupt demokratisk och bygger på ett sökande efter en slags enighet vid besluten. Nyligen läste jag boken De gnostiska evangelierna av Elaine Pagels och slogs av likheterna mellan kväkarnas synsätt och de gnostiskt kristna från de […]

Quaker decision-making principles

There are a number of principles which are characteristic of Quaker decision-making: Unanimous decisions—no voting Silent periods—at start of meeting and when conflict arises Moratorium—when agreement cannot be reached Participation by all with ideas on the subject Learning to listen—not going to meeting with mind made up Absence of leaders—the clerk steers but does not […]

What can we learn from the Quakers?

I am exploring the Quaker traditions. The reason for my interest is that the decision making by consent (not consensus) in Sociocracy is derived from Quaker practices. Furthermore, I think there are lessons to learn from how Quakers facilitate their meetings in general. The more I learn, the more fascinated I become! For example, here […]

Quaker-based decision-making

The principle of consent in sociocracy is derived from Quaker practices. The Quaker-based decision-making has a simple structure which allows for individual voices to be heard while moving the group towards unity (not unanimity). Key components are: The belief in a common humanity and the ability to decide together. Ensuring group members speak only once […]

Kväkarnas beslutsmetod

Principen för samtycke i sociokrati bygger på kväkarnas 350-åriga traditioner. Beslut hos kväkarna fattas inte genom majoritetsröstning. Istället nås enighet genom att man söker efter “mötets mening”. I detta sökande är allas erfarenhet, förstånd och omdöme viktiga! Det innebär kväkarna har en djup respekt för individens integritet.  En grundläggande tanke hos kväkarna är att varje […]

The essentials of Quaker practice

Sociocratic decision-making by consent is derived from the Quaker tradition. Therefore, it’s interesting to understand how Quakers make decisions and why they do it that way. Here are the essentials of Quaker practice (adapted from Collective Intelligence and Quaker Practice by Leonard Joy): 1. There’s a desire for the common good 2. All voices are […]