Open Space is very lightly scripted

Daniel Mezick writes in Open Space Tells The Story (Agile Coaching Lessons) that “Open Space inside organizations is a very lightly scripted drama” and that “great conversations are leading to great solutions”. Keywords for me here are “lightly scripted” because I think heavy scripting chips away the cornerstones of self-organization.

People evolve their own responses

A mechanical system simply acts according to its instructions. But a living system, with its internal intelligence and complex feedback organisation, reacts to the meaning it finds in the information. The system selects the messages to which it listens and then evolves its own response.1 Human beings are a prime example of living systems with […]

Det är notoriskt svårt att få folk att följa reglerna

Jan-Erik Sebestyén skriver i ett mail till Agile Swedens maillista 2015-10-07 08:54:51 att: Men som alla som jobbat med scrum, puls och liknande agil ansatser så kan det se bättre ut än hur det fungerar i verkligheten. Även om grundkonceptet är hur enkelt som helst så är det notoriskt svårt få folk följa reglerna. Exakt! […]

Makt är att vara med och dela kunskap och information

Jan-Erik Sebestyén skriver i ett mail till Agile Swedens maillista 2015-10-07 10:25:26 att: Ett grundproblem är makt hamnar hos individer i dagens system. Det gör att kunskap och information blir makt, något som gör flödet av kunskap och information segt. Det vill vi ha är detsamma som i alla demokratiska system: att makt är att […]