Self-driving cars are involved in twice as many accidents

Self-driving cars are involved in twice as many accidents as ordinary cars1 because they always obey the law. People just don’t expect anyone to actually follow all rules without exception.2 Notes: 1 Brandon Schoettle & Michael Sivak, A Preliminary Analysis of Real-World Crashes Involving Self-Driving Vehicles, The University of Michigan Transportation Research Institute, October 2015. […]

Lika men ändå olika

Att vi människor är lika, men ändå olika, vet vi ju. Detsamma gäller för alla levande varelser. Nu finns bevis att även nanopartiklar är unika! Ulla Karlsson-Ottososon skriver i Ny Teknik, 2015-09-09, att Christopher Langhammer och hans forskargrupp på Chalmers har upptäckt “att nanopartiklar har olika egenskaper, trots att de ser likadana ut för ögat“. […]

Närhet ger bäst vila för våra hjärnor

Agneta Lagercrantz skriver i SvD 2015-09-15 att närhet ger bäst vila för våra hjärnor. Tillsammans med våra allra närmaste sjunker nämligen stresspåslagen i hjärnan helt. Mänsklig gemenskap signalerar till hjärnan att den kan vila. Social närhet påverkar våra känslor, och våra känslor påverkar hjärnans aktiviteter. Till exempel beror kollektiv intelligens, förmågan till problemlösning i grupp, […]

Amazing discovery, amazing way of working

The discovery of Homo nadeli is amazing! The way of working has also been amazing in its openness, where scientists from all over the world came together to analyze Homo nadeli’s bones. More than 60 scientists have been examining the 1500 bone fragments from at least 15 individuals (and it is only a tiny fraction […]

Pre-conditions for self-organization

The following is a quote from The Power of Spirit: How Organizations Transform by Harrison Owen (p. 42). “The essential preconditions for self-organization, according to [Stuart] Kauffman, are the following: A nutrient-rich, relatively protected environment A high level of diversity and potential complexity in terms of the elements present A drive for improvement Sparse pre-existing […]

The DemoCratic workplace

Rune Kvist Olsen is a very interesting researcher, author, and thinker. Here is his paper on The DemoCratic Workplace, which is about empowering people (demos) to rule (cratos) their own workplace. This is done enabled by organizing individual and group decision processes through personal competence-based authority. In another paper Rune describes the Change from Leadership […]

Tillfredsställande arbetsplatser

Wise Group (Ingenjörskarriär 2013-02-13) har låtit cirka 5000 personer svara på frågor om vad som krävs för att en arbetsplats ska upplevas som attraktiv och tillfredställande. Undersökningen pekar på följande punkter, i prioritetsordning: Att kunna utvecklas i jobbet. Att vara stolt över sitt företag/sin organisation. Att vara nöjd med sin egen arbetsinsats. Att ha ett […]

Dålig chef – hög sjukfrånvaro

Det danska tjänstemannafacket FTF har presenterat en undersökning som visar att det finns ett klart samband mellan stress, hög sjukfrånvaro och dålig arbetsmiljö. En chef som inte tar hänsyn till den psykiska arbetsmiljön kan få sjukfrånvaron att stiga till tio gånger det normala (DN 2013-01-09). FTF:s ordförande Bente Sorgenfrey anser att arbetsledare måste ta den […]

Book Review: Daring greatly

Daring greatly: How the Courage to Be Vulnerable Transforms the Way We Live, Love, Parent, and Lead is Brené Brown’s latest book. Brené explores what drives our fear of being vulnerable, how we are protecting ourselves from vulnerability, and – most importantly – how we can engage with vulnerability so that we can live our lives […]