Retrospektiv 2019-14

Detta är en tillbakablick på veckan. Det har varit en ovanlig vecka. Jag har börjat rita och måla. Det började förra lördagen med ett självporträtt och har sedan fortsatt med ytterligare teckningar och målningar. Under veckan fångade följande min uppmärksamhet: Kokoro, ett japanskt ord Du har troligen redan en känsla för det, även om du […]

Retrospektiv 2019-12

Detta är en återblick på veckan. Arbetsplatser som möjliggör tänkande Under veckan har jag läst Clever Digs: How Workspaces Can Enable Thought av Jenny Quillien, som under sex års tid arbetade tillsammans med Christopher Alexander. Jenny Quillien skriver (min översättning): När det gäller platser för arbete, känner de flesta av oss en brist; det finns […]