Etikettarkiv: Software

Raspberry Pi

Raspberry Pi

Raspberry Pi som webbserver

Raspberry Pi är en liten, billig och rolig dator. För den intresserade finns det mycket hjälp att få på olika forum och hemsidor. Det visade sig gå alldeles utmärkt att installera Raspbian. På skoj installerade jag en webbserver och min blogg på den och har inte haft några problem. Förutom att Raspberry Pi är så liten, så är den också helt tyst och drar väldigt lite ström.

Software Engineering – An idea whose time has come and gone

Tom DeMarco reassesses his views on Software Engineering – An idea whose time has come and gone? He is wondering whether the advice he gave 40 years back was correct at the time, is still relevant today, and whether he still believes that metrics are a must for successful software development efforts? He is a brave and honest man because his answers are no, no, and no.

His most famous statement at the time was: ”You can’t control what you can’t measure.” Today he willingly acknowledges that ”Most things that really matter—honor, dignity, discipline, personality, grace under pressure, values, ethics, resourcefulness, loyalty, humor, kindness—aren’t measurable.

He has gradually come to the conclusion that software engineering is an idea whose time has come and gone, and concludes with, ”Software development is and always will be somewhat experimental. The actual software construction isn’t necessarily experimental, but its conception is.

From this, my conclusion is: You can’t control most things that really matter!

 

Mjukvaruutveckling är ett samarbetsspel

Tommy Bryntse har gått en tvådagarskurs i Advanced Agile. Syftet med kursen var att ge djupare förståelse i ämnet. Lärare var Alistair Cockburn. Det är intressant läsning.

En metafor som användes under kursen är att se på mjukvarutuvecklings som ett samarbetsspel. Spelet har två mål (skeppa fungerande mjukvara, förbered nästa steg) och tre drag (uppfinna, bestämma och kommunicera). Eftersom det är ett samarbetsspel är samarbete det viktigaste. Under samarbetet byggs tyst kunskap upp vlket gör det störande att ta bort, lägga till eller byta ut spelare. Om teamet är större eller geografiskt utspritt behövs mer infrastruktur. Allt som hindrar informationsflödet sänker farten. Allt detta kan tyckas självklart, men tål att betonas.

Tommy tar upp fler matnyttiga tankar i sin artikel, t ex kring färdighetsnivåer och mjukvaru-hantverket. Läs den.

Software @ ABB

Prith Banerjee recently joined ABB as CTO. I appreciate his comments on why software plays a major role at ABB. ABB has not been recognized as being a software company because much of the software has been embedded in other products. This is changing. Software is being embedded in more and more of ABB’s products. As Prith Banerje says,”Who would have thought only some years ago that a power transformer would have a software component?” But, and this is important, this also has consequences on how to organize the work. Software is not a transformer although it is part of one. This is why ABB started the Software Development Improvement Program to assure high quality in all software development work.

Statistik över blogg-besök

Jag har i tidigare beskrivit hur man kan göra för att köra en blogg på en egen dator genom att installera Ubuntu, en webb-server och ett blogghanteringssystem.

För att kunna följa besöken på bloggen kan man installera WP-Piwik, som i sin tur bygger på Piwik. OBS att Piwik är ett fritt alternativ till Google Analytics eftersom det är byggt på öppen källkod. Du har full kontroll eftersom det körs på din egen dator. Piwik finns på svenska.

Hur installera en egen blogg?

Här fortsätter min beskrivning av hur du installerar en egen blogg på din dator. I tidigare inlägg har jag beskrivit hur du:

1. Installerar Ubuntu.
2. Installerar en webb-server.

Nu är det dags att installera ett bloggsystem som heter WordPress. Det är ett av de populäraste på marknaden och kan laddas ner kostnadsfritt.

A. Routerinställningar
Innan jag fortsätter beskrivningen av hur du installerar WordPress så behöver vi gå igenom ett par andra förutsättningar: Den första är att du har ett domännamn. Den andra är att du har aktiverat din routers dynamiska DNS funktion (Dynamic DNS). Detta gör det möjligt för dig att koppla ihop ditt domännamn med den IP-adress på internet som din bredbandsleverantör har tilldelar din router. Den tredje är att du har ställt in routerns virtuella server (Virtual Server) så att routern skickar vidare tcp trafik på port 80 till din datorn. Annars kommer du inte åt din blogg från internet.

B. Konfigurering av MySQL
Efter det att routern är inställd som den ska behöver du skapa en databas i MySQL.

mysql -u root -p
mysql>
CREATE DATABASE dbname_blog;
CREATE USER dbuser_blog;
SET PASSWORD FOR dbuser_blog = PASSWORD(”password”);
GRANT ALL PRIVILEGES ON dbname_blog.* TO dbuser_blog@localhost IDENTIFIED BY ’password’;
exit

OBS att du måste skriva och som det står. Password byter du ut mot ditt eget lösenord.

C. Nerladdning av WordPress
För att ladda ner den officiella svenska versionen av WordPress så går du till wpsv.se. Ladda ner arkivet och lägg det i rotkatalogen för din webb-server. Rotkatalogen är vanligtvis /var/www.

cd /var/www
sudo unzip wordpress-3.4.2-sv_SE.zip

D. Konfigurering av WordPress
Nästa steg är att fylla i dina detaljer för databasanslutningen och säkerhetsnycklar.

sudo cp wp-config-sample.php wp-config.php
sudo gedit wp-config.php

Ändra följande i wp-config.php:
define(’DB_NAME’, ’dbname_blog’);
define(’DB_USER’, ’dbuser_blog’);
define(’DB_PASSWORD’, ’password’);
define(’AUTH_KEY’,                    ’ange unik nyckel’);
define(’SECURE_AUTH_KEY’,  ’ange unik nyckel’);
define(’LOGGED_IN_KEY’,        ’ange unik nyckel’);
define(’NONCE_KEY’,                ’ange unik nyckel’);
define(’AUTH_SALT’,                  ’ange unik nyckel’);
define(’SECURE_AUTH_SALT’, ’ange unik nyckel’);
define(’LOGGED_IN_SALT’,       ’ange unik nyckel’);
define(’NONCE_SALT’,               ’ange unik nyckel’);

OBS att du automatiskt kan generera säkerhetsnycklar via
https://api.wordpress.org/secret-key/1.1/salt/

Starta sedan din webbläsare och öppna
http://www.domännamn.se/wp-admin/install.php

Fyll i önskade uppgifter och fortsätt. Notera lösenordet som visas på skärmen. Du kan nu gå till loginsidan. Logga in med användarnamnet admin eller det användarnamn du valt vid installationen och lösenordet som genererades vid installationen. Du kan sedan gå till Användare->Din profil och ändra lösenordet om du vill.

Så var det klart!

Om det skulle uppstå problem, dubbelkolla din wp-config.php fil så att alla uppgifter stämmer. Försök sedan igen. Om det fortfarande uppstår problem så kan du besöka WP-Support Sveriges forum för att få svensk support. Alternativt besök den officiella webbplatsen och dess supportforum.

Konvertering av pdf till html

Jag har tidigare berättat att jag kör bloggen på en dator med Ubuntu som operativssystem. Igår fick jag en stor presentation i pdf-format från en bekant som ville lägga upp den på sin hemsida. Frågan var om det gick att dela upp den stora pdf-filen i flera små html-filer. Jag googlade lite och förstod att det följer med ett pdftohtml program i Ubuntu. Det vara bara att köra.

Än en gång imponeras jag av öppen källkod och vill därför rikta ett tack till Gueorgui Ovtcharov and Rainer Dorsch som skrivit programmet, som bygger på Derek Noonburgs xpdf-paket. Tack också till Søren Boll Overgaard som skrivit manualen.

Hur installera en webb-server?

I mitt förra blogginlägg gav jag en beskrivning på hur man kan installera Ubuntu på den egna datorn.

För att kunna köra bloggen så behöver man också installera en webb-server. Eftersom vi kommer att använda WordPress som blogghanteringssystem så behöver vi i själva verket en LAMP-server. Det innebär att vi i tur och ordning behöver installera Apache, MySQL och PHP.

A. Installera Apache2
Vi börjar med att installera Apache2. Logga in och öppna ett terminalfönster, t ex genom att trycka Ctrl-Alt-t. Installera sedan Apache2 genom att skriva:
$ sudo apt-get install apache2

Öppna sedan webbläsaren och skriv in:
http://127.0.0.1
eller http://localhost
Om allt fungerar visas texten It works!

Nästa steg blir att konfigurera Apache2 för WordPress:
$ sudo gedit /etc/apache2/apache2.conf
Lägg till AddType application/x-httpd-php .html
Starta sedan om Apache2
$ sudo /etc/init.d/apache2 restart

B. Installera MySQL
Nu är det dags att installera MySQL genom att köra följande kommandon:
$ sudo apt-get install mysql-server
Ange ett lösenord till MySQL root
$ sudo mysql_install_db
$ sudo mysql_secure_installation
Svara så här på frågorna som ställs:
change mysql root: n
remove anonymous user: y
prevent mysql from logging in remotely: y
remove test database: y
reload privileges tables: y

C. Installera PHP5
Installera php5 med följande kommandon:
$ sudo apt-get install php5
$ sudo apt-get install php5-mysql
$ sudo apt-get install php5-gd

Nu har vi en LAMP-server på plats.

I nästa blogginlägg kommer jag att beskriva hur WordPress installeras.

Hur installera Ubuntu?

Jag har tidigare nämnt att jag kör denna blogg på en egen web-server med Ubuntu.

Om du själv skulle vara intresserad av att använda Ubuntu så kan du ladda ner Ubuntu härifrån. Mitt förslag är att du laddar ner desktop-versionen eftersom du då får ett grafiskt användargränssnitt.

När du har laddat ner önskad Ubuntu-distribution så kan du lägga ISO-filen på en USB-sticka så här.

Därefter får du ändra din dators BIOS-inställningar så att den startar från USB-stickan istället för från hårddisken. Vanligtvis kommer du åt att göra denna ändring genom att trycka F2 eller F12 när datorn startas. Poängen är att USB-stickan ska ha högre prioritet än hårddisken vid uppstart.

När du startar om datorn efter att denna ändring är gjord så startar Ubuntu-installationen. Den är självinstruerande. Du får svara på ett antal frågor under installationens gång.

I nästa blogginlägg kommer jag att beskriva hur du installerar en webb-server.

Öppen källkod

Jag har tidigare nämnt i ett inlägg att denna blogg körs på en egen web-server med Ubuntu som operativsystem. Mina erfarenheter så långt är mycket positiva. På några timmar har jag lyckats installera allt som behövs. Jag bockar och bugar inför alla som med sin arbetsinsats gör öppen källkod möjlig. Stort tack!