Prestationsbaserad lön gör inte skolan bättre

Jag arbetar inte själv i skolans värld, men skolan engagerar därför att skolan är viktig. Det handlar ju om allas våra barn! Därför reagerade jag på att Stockholm stad ger lärare på sju grundskolor lägre löneökning än på övriga skolor (DN 2012-10-19). I dagens ledare (DN 2012-10-21) följs detta upp med slutsatsen att testresultat i […]

Visst kan djur “prata”

Caitlin O’Connell-Rodwell har i decennier studerat hur afrikanska elefanter kommunicerar med varandra. Exempelvis inleder de tre ledande honorna en “konversation” när det är dags för ett uppbrott från vattenhålet. För mänskliga öron låter det som en mjukt mullrande. Förr trodde man att detta ljud var en typ av magkurr, men det är i själva verket […]