Tillfredsställande arbetsplatser

Wise Group (Ingenjörskarriär 2013-02-13) har låtit cirka 5000 personer svara på frågor om vad som krävs för att en arbetsplats ska upplevas som attraktiv och tillfredställande. Undersökningen pekar på följande punkter, i prioritetsordning:

  1. Att kunna utvecklas i jobbet.
  2. Att vara stolt över sitt företag/sin organisation.
  3. Att vara nöjd med sin egen arbetsinsats.
  4. Att ha ett meningsfullt jobb.
  5. Att ha kul på jobbet.

Wise Group konstaterar att storleken på lönen är nästintill oviktig så länge som den upplevs rättvis.

Published by Jan Höglund

Jan Höglund has over 35 years of experience in different roles as software developer, project manager, line manager, consultant, and researcher. This is his personal blog where he shares his reading, book reviews, and learning.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *