Tio sätt att demotivera folk

Jag har funderat lite på det där med motivation. Jag tror att vi kan ge förutsättningar för motivation, men att vi inte kan motivera någon direkt. En sådan motivation blir extern, och extern motivation förstör den interna motivationen (Motivation – Wikipedia). Så det bästa vi kan göra är att undvika att demotivera!

I en handledarutbildning vid Uppsala universitet listas tio sätt att demotivera folk:

  1. Ignorera deras prestationer.
  2. Anta att du vet vad som är viktigast för dem, fråga inte. Skulle du ändå fråga, ignorera vad de svarar, även om du lovar tänka på saken.
  3. Utgå från att goda prestationer är normen, men var extra noga med att uppmärksamma och kritisera varje tillkortakommande.
  4. Skapa normer utan någon som helst relevans för arbetet. Skapa även många detaljregler och följ upp dessa nyckfullt.
  5. Om någon är osäker på hur de ska utföra en uppgift, säg bara åt dem att sätta igång. Låt dem inte störa dig med sina problem.
  6. Ge inget stöd, men förvänta dig bästa tänkbara resultat.
  7. Var nedlåtande, eller om du misslyckas med det sarkastisk, särskilt i offentliga sammanhang.
  8. Tillskapa situationer där de utvecklar en rädsla som bygger på konkurrens mellan kollegor.
  9. Ta åt dig äran för deras framgångar, och kritisera dem för deras misslyckanden.
  10. Tolerera inte misslyckanden och se till att folk täcker igen spåren efter sina tillkortakommanden. Detta kommer att leda till ett klimat av skam och misstroende, vilket uppmuntrar skyttegravskrig som i sin tur hindrar arbetet.

 

Published by Jan Höglund

Jan Höglund has over 35 years of experience in different roles as software developer, project manager, line manager, consultant, and researcher. This is his personal blog where he shares his reading, book reviews, and learning.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *