Vad är medvetande?

Eben Alexander är neurokirurg och har haft en nära-döden-upplevelse som han inte kan förklara utifrån dagens medicinska kunnande. Det finns en längre intervju med honom på YouTube. Ja, vad är medvetande? Ett resultat av hjärnans aktiviteter, eller något annat?

Published by Jan Höglund

Jan Höglund has over 35 years of experience in different roles as software developer, project manager, line manager, consultant, and researcher. This is his personal blog where he shares his reading, book reviews, and learning.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *