Varför är vissa incitamentsprogram hemligare än andra?

Flera storföretag mörkar sina incitamentsprogram och hänvisar till företagshemligheter. Klädföretaget H & M utgör ett undantag (DN 2012-11-05). För det första ifrågasätter jag incitamentsprogrammens vetenskapliga grund. Enligt motivationsforskningen är prestationsbaserad lön en myt. Konceptet fungerar enbart för kognitivt enkla arbets-uppgifter. Men om man nu ändå trots allt vill tro på lön/rörlig ersättning/bonus efter prestation så kan man ju tycka att det är rimligt att åtminstone aktieägarna ges möjlighet att kontrollera om den utbetalda ersättningen står i rimligt proportion till de uppställda målen. Vad är det som gör vissa företags incitamentsprogram så mycket hemligare än andra företags?

Published by Jan Höglund

Jan Höglund has over 35 years of experience in different roles as software developer, project manager, line manager, consultant, and researcher. This is his personal blog where he shares his reading, book reviews, and learning.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *