Varför är vissa incitamentsprogram hemligare än andra?

Flera storföretag mörkar sina incitamentsprogram och hänvisar till företagshemligheter. Klädföretaget H & M utgör ett undantag (DN 2012-11-05). För det första ifrågasätter jag incitamentsprogrammens vetenskapliga grund. Enligt motivationsforskningen är prestationsbaserad lön en myt. Konceptet fungerar enbart för kognitivt enkla arbets-uppgifter. Men om man nu ändå trots allt vill tro på lön/rörlig ersättning/bonus efter prestation så kan man ju tycka att det är rimligt att åtminstone aktieägarna ges möjlighet att kontrollera om den utbetalda ersättningen står i rimligt proportion till de uppställda målen. Vad är det som gör vissa företags incitamentsprogram så mycket hemligare än andra företags?

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *