Categories
Agile Leadership

Programmerarna visar vägen

Jag har tidigare refererat till Peter Antman och hans tankar om att programmera om arbetslivet. På antman.se finns en längre text om hur programmerna visar vägen till ett bättre sätt att organisera arbete. Det är intressant läsning!

Categories
Agile Leadership Thoughts

Paradigmskifte

Jag har i tidigare inlägg frågat vad som kan tänkas komma efter Agile och efter Scrum? Ett svar, inspirerat av Ken Schwaber, är att nästa steg behöver bygga på Agila värderingar och principer. I själva verket tror jag att det bakom dessa värderingar finns ännu mer grundläggande drivkrafter. Det handlar om mer än att enbart hitta bättre sätt att utveckla programvara.

Möjligen är Stoos kommuniké ett uttryck för detta? Där talar man om att det måste finnas en bättre väg, t ex att organisationer kan bli lärande nätverk av individer som skapar värde och att rollen som ledare handlar om förvaltning av det levande snarare än hantering av maskinen. Det handlar om ett paradigmskifte där det Agila synsättet under det senaste decenniet på allvar har utmanat gamla tankemöster och föreställningar. Nästa steg är att den värdegrund som det Agila manifestet och Stoos kommuniké är uttryck för på allvar vinner gehör i bredare led.

Categories
Agile

Vad kommer efter Scrum?

Ken Schwaber frågar sig vad som kommer efter Scrum? Kens svar är vad som helst som bygger på Scrums underliggande principer:

  • Självorganisation
  • Intelligens nedifrån och upp
  • Empirism
  • Transparens

Finns det skäl att uppdatera principerna?

 

 

Categories
Agile Leadership

Programmera om arbetslivet

Peter Antman skriver i Aftonbladet om den revolution som pågår i hur man bäst organiserar arbete. Revolution är ett starkt ord, men det är inga småsaker man måste ändra på om man vill organisera sin verksamhet utifrån det synsätt Peter tar upp i sin artikel. Det handlar om ett nytt förhållningssätt. Kanske är nästa steg bortom Agile att det gamla på allvar ger vika för det nya?

Categories
Agile

Bortom Agile?

Inläggets rubrik är en direktöversättning av engelskans Beyond Agile. En sökning på Google gav drygt 7400 träffar. Den första var en blogg med samma namn, dvs Beyond Agile. Jag hittade också en svensk länk där Carl Blomberg funderar över vad som kommer efter Agile. Carl länkar i sin tur till Peter Antman som menar att nästa steg är självorganisering tagen till en ny nivå. När jag söker på självorganisering på en ny nivå hamnar jag på filosofiforum där signaturen Lennart tar upp livets explosionsartade ökning av hierarkiska nivåer av självorganisering, eller som han uttrycker det från “kemi till existentiell ångest”. Det var en lite oväntad vändning. Jag tror inte att självorganisering tagen till en ny nivå leder till existentiell ångest, snarare tvärtom.

Categories
Agile

Hur förändra världen?

Jurgen Appelo skriver om hur förändra världen.

  1. Dansa med systemet
  2. Bry dig om människorna
  3. Stimulera nätverket
  4. Förändra omgivningen

 

Categories
Agile

Lär av jazzen

Frank Barret skriver om kreativitet och improvisation i jazz och organisationer. Mer att läsa finns här.