Categories
Agile Sociocracy

Hur få en organisation att bli agil?

En fråga som jag funderar över är hur vi på ett bättre sätt kan arbeta tillsammans. Med bättre menar jag ett mer människovänligt sätt. Och med människovänligt menar jag ett sätt som ger den enskilde individen möjlighet att fullt ut ”komma till sin rätt”. Detta är inte enbart en fråga om respekt för den enskilda individen. Jag är övertygad om att om människorna i en organisation mår bra så mår också organisationen bra. Ja, jag är t.o.m. övertygad om att våra organisationer skulle kunna fungera mycket bättre än vad de gör idag om vi övergick från det traditionellt hierarkiska sättet att leda våra organisationer, där ”chefen bestämmer”, till ett där alla medarbetare har möjlighet att vara med och påverka. Med tiden har jag blivit övertygad om att om vi på allvar vill förbättra effektiviteten i våra organisationer så behöver vi släppa våra medarbetare fria. Det talas mycket om processorientering, lean, agile, osv. – men detta är, som jag ser det, ytterst en fråga om frihet. Och därför är detta en fråga om djup demokrati, eller mer specifikt, sociokrati.

Jag blev intresserad när jag första gången hörde talas om sociokrati förra året. Sociokrati bygger på att alla medarbetare ges möjlighet att säga ”nej” till beslut som berör dem.  Det är inte bara det att en medarbetare har möjlighet att säga ”nej”, utan det är t.o.m. så att ett ”nejvälkomnas. Det gör det nämligen möjligt att fatta bättre beslut! Det säger sig självt att detta på ett dramatiskt sätt förändrar dynamiken i en organisation. Det skapar delaktighet och engagemang, men kräver också mod. Om du som medarbetare inte är van vid att bli lyssnad på så kan det till en början kännas ovant att göra sin röst hörd. Min övertygelse är däremot att alla människor, utan undantag, vill bli lyssnade på.

Nästa avgörande innovation inom sociokrati är att kopplingen mellan arbetsgrupper, sk. kretsar, består av två personer, sk. dubbla länkar. Den ena personen har ansvar för att representera den ena gruppen i den andra, och vice versa. Detta gör att informationsflödet mellan arbetsgrupperna är dubbelriktad. I en traditionell hierarkisk organisation går ”ordergivningen” uppifrån-och-ner. I en sociokratiskt styrd organisation ser dynamiken helt annorlunda ut. De dubbla länkarna och möjligheten att säga ”nej” till dåliga beslut gör att feedback är inbyggd i organisationsstrukturen. Det om något gör organisationen dynamisk, flexibel och lättrörlig/agil. Och därmed effektiv.

Det talas mycket om “agile” nu för tiden. Om du är intresserad av hur man kan få en hel organisation att bli agil bör du ta dig en titt på sociokrati! Mer information om sociokrati finns på sociokrati.se.

By Jan Höglund

I share my reading, book reviews, and learning in my blog.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *