Categories
Sociocracy

Hur införa sociokrati i en organisation (del 2)?

Jag har i ett tidigare inlägg beskrivit hur införandet av sociokrati i en organisation går till genom att 1) skapa en kretsorganisation, 2) säkerställa att det finns dubbla länkar mellan kretsarna, och 3) börja tillämpa samtycke av beslut. I det här inlägget går jag in lite mer i detalj på vad som är värt att tänka på när kretsorganisationen skapas.

Det första steget är att införa en första allmän eller generell krets. Om det är en liten organisation så kan den bestå av alla i organisationen. Om det är en större organisation, t.ex. ett företag, så kan denna krets till att börja med bestå av ledningsgruppen. Någonstans behöver man börja, och det är inte heller någon idé att försöka införa sociokrati i ett företag utan att ledningen är med på det.

Det första denna allmänna krets behöver göra är att fatta ett beslut om att införa sociokrati. Det kan vara en bra idé och övning att använda sociokrati för detta beslut, dvs. samtycke av beslut. Då kommer det att visa sig om någon eller några har avgörande invändningar. Det är bra att dessa invändningar kommer nu, och inte senare. Om det inte går att överbrygga dessa invändningar så stannar vi här.

Om ett formellt beslut fattas om att införa sociokrati så blir nästa steg för den allmänna kretsen att besluta om vilka kretsar som behöver finnas, och vem som blir operativ ledare för respektive krets. Som jag nämnde i förra inlägget är det viktigt att varje krets vet varför den finns och vad den har för målsättning. Det kan också vara värt att tänka på en krets börjar bli svår att hålla ihop om den har mer än 40 medlemmar.

När beslut har fattats om vilka kretsarna och deras ledare är, och varför dom finns, är det upp till varje individuell krets att samlas och välja vem som ska vara kretsens representant i den allmänna kretsen. Observera att kretsens operative ledare och representant är fullvärdiga medlemmar i båda kretsarna. En viktig skillnad är att de är valda av respektive krets. Det skapar en balans som är viktig att bevara. Viktigt är också att komma ihåg att alla roller är tidsbegränsade, och att alla medlemmarna i en krets är likställda i beslutsfattandet. Det skapar en helt annan dynamik än i en traditionell hierarkisk organisation där “chefen bestämmer”.

För att underlätta införandet av sociokrati i en organisation kan det finnas ett värde i att skapa en krets som har som syfte och mål att hjälpa till vid införandet. Det handlar om att säkerställa att alla får nödvändig utbildning och handledning i sociokrati, så att de sociokratiska principerna verkligen förstås, tillämpas och hålls levande.

Sist och slutligen, ett citat av John Schinnerer, från hans inlägg 2013-07-18 på Sociocracy Yahoo! Groups (min översättning):

Allt är ett experiment. Gör något, se om det funkar, se om det går att göra bättre, och gör det sedan bättre.

Relaterade inlägg:
Holakrati, holokrati och sociokrati
Hur införa sociokrati i en organisation (del 1)?
Hur införa sociokrati i en organisation (del 2)?
Sociokrati är som permakultur, fast för människor
Sociokrati är som en skogsträdgård
Kurs i kväkarnas beslutsmetod, som bygger på att nå enighet kring beslut
En historisk tillbakablick på kväkarnas beslutsmetod
Sociokratibok: Idag publiceras boken
Några tankar om sociokrati
Min gästblogg på #skolvåren: Att organisera oss rätt

By Jan Höglund

I share my reading, book reviews, and learning in my blog.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *