Categories
Sociocracy

Hur införa sociokrati i en organisation?

De som följer min blogg vet att jag har blivit intresserad av sociokrati. Skälet är framförallt att de grundläggande sociokratiska principerna — samtycke av beslut, kretsorganisation, dubbla länkar och samtycke vid personval — gör att feedback är inbyggd i en sociokratisk organisation. Samtycke av beslut gör det omöjligt att ignorera feedback inom en krets. De dubbla länkarna möjliggör snabb feedback mellan kretsarna. Det om något gör det möjligt för en organisation att vara dynamisk och agil.

Nu har jag läst ett par sociokratiböcker, gått en tvådagarskurs, samt påbörjat en fortsättningskurs i sociokrati online. I stora drag går det till så här att införa sociokrati i en organisation:

  1. Skapa en kretsorganisation vid sidan om den befintliga organisationsstrukturen. Antalet kretsar är godtyckligt, men det är viktigt att varje krets vet varför den finns och vet vad den har för målsättning. En krets bör inte överstiga 40 personer. Då börjar det bli svårt att hålla ihop den. Dessutom bör man undvika att skapa för många ‘nivåer‘ av kretsar. Med 40 personer i varje krets och två nivåer går det att organisera (40/2) * 40 = 800 personer. Med tre nivåer av kretsar går det att organisera (40/2) * 800 = 16000 personer.
  2. Vid skapandet av kretsorganisationen är det viktigt att verkligen se till att det finns dubbla länkar mellan kretsarna.
  3. Sedan gäller det att börja samlas i kretsarna och tillämpa samtycke av beslut. Hur ofta en krets behöver samlas varierar. Vanligtvis räcker det att kretsen träffas en gång per månad eller mera sällan. Vid krissituationer kan en krets behöva träffas flera gånger på en vecka. Den första tillämpningen av samtycke brukar bli valet av personer till olika funktioner.

Vid införandet av sociokrati är det viktigt att de fyra grundläggande sociokratiska principerna verkligen tillämpas från början. Befintliga riktlinjer och regler i organisationen kan förändras över tid genom samtycke. Så här lätt, och svårt, är det att införa sociokrati i en organisation! Principerna är enkla, men de har genomgripande effekter.

I nästa inlägg beskriver jag lite mer vad man bör tänka på vid skapandet av kretsorganisationen.

Relaterade inlägg:
Holakrati, holokrati och sociokrati
Hur införa sociokrati i en organisation (del 1)?
Hur införa sociokrati i en organisation (del 2)?
Sociokrati är som permakultur, fast för människor
Sociokrati är som en skogsträdgård
Kurs i kväkarnas beslutsmetod, som bygger på att nå enighet kring beslut
En historisk tillbakablick på kväkarnas beslutsmetod
Sociokratibok: Idag publiceras boken
Några tankar om sociokrati
Min gästblogg på #skolvåren: Att organisera oss rätt

By Jan Höglund

I share my reading, book reviews, and learning in my blog.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *