Categories
Organization Sociocracy Thoughts

Sociokrati är som en skogsträdgård

Esbjörn Wandt skriver i Skogsträdgården på Holma att “det finns intressanta paralleller mellan hur sociokrati och en skogsträdgård fungerar” eftersom båda bygger på självorganisation. I artikeln beskriver Esbjörn hur det levande bygger på “ett samspel mellan självorganiserande enheter” och “ett ständigt flöde av energi, materia och information“. På samma sätt påminner sociokrati om naturen med sina självstyrande grupper, som är kopplade till varandra “i ett flödande växelspel med omgivningen“. Det handlar om att ge rätt förutsättningar — sedan sköter livet resten!

Relaterade inlägg:
Holakrati, holokrati och sociokrati
Hur införa sociokrati i en organisation (del 1)?
Hur införa sociokrati i en organisation (del 2)?
Sociokrati är som permakultur, fast för människor
Sociokrati är som en skogsträdgård
Kurs i kväkarnas beslutsmetod, som sociokrati bygger på
En historisk tillbakablick på kväkarnas beslutsmetod
Sociokratibok: Idag publiceras boken
Några tankar om sociokrati
Min gästblogg på #skolvåren: Att organisera oss rätt

By Jan Höglund

I share my reading, book reviews, and learning in my blog.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *