Categories
Agile Holacracy Leadership Methods Sociocracy

Holakrati, holokrati och sociokrati


Carl Blomberg, som driver bloggen Agil HR, twittrade häromdagen om Holacracy at Adscale Laboratories: Agile for the Entire Organization. Det väckte min uppmärksamhet och fick mig att titta närmare på holakrati (eng holacracy). Jag googlade och hittade en introduktion till holakrati skriven av upphovsmannen Brian Robertson själv. Man kan säga att holakrati är ett sätt att strukturera och leda en organisation. Regelverket finns beskrivet i Holakrati-konstitutionen. Det som gör mig intresserad är att jag i holakratin ser ett möjligt sätt att tillämpa ett agilt synsätt på en hel organisation.

Det som däremot gör mig tveksam är att holakrati är så regelstyrt. Det finns en gräns, anser jag, för hur långt man kan gå i att styra människor med regler. Jag noterar också att Holacracy® är ett registrerat amerikanskt varumärke som ägs av företaget HolacracyOne. Jag tycker att holakrati som ord är alldelses för likt holokrati (med “o”), som betyder universell demokrati. Dessutom har företaget lämnat in en patentansökan på “metoden att strukturera och styra ett företag” (patentansökan nr US2009006113). Patentansökan innehåller 19 patentkrav. Patentet har inte har beviljats. Syftet med varumärket och patentansökan sägs vara att man vill kvalitetssäkra utbildning och konsultjänster i holakrati, men det handlar naturligtvis också om att man vill kunna sälja certifiering och  licenser till användare av metoden.

Det faktum att holakrati är varumärkesskyddat i USA fick mig att söka vidare. Det jag har förstått är att holakrati till stor del bygger på sociokrati, som utvecklades av holländaren Gerard Endenburg under 1970-talet. Det kan också vara skälet till att holakrati-patentet inte har beviljats. Nyhetsvärdet och uppfinningshöjden i holakrati är helt enkelt för låg jämfört med sociokrati.

Relaterade inlägg:
Sociokrati är som permakultur, fast för människor
Sociokrati är som en skogsträdgård
Kurs i kväkarnas beslutsmetod, som sociokrati bygger på
En historisk tillbakablick på kväkarnas beslutsmetod
Sociokratibok: Idag publiceras boken
Några tankar om sociokrati
Min gästblogg på #skolvåren: Att organisera oss rätt

Relaterade inlägg på engelska:
Sociocracy requires a new mindset
Scrum vs. Sociocracy
Sociocratic principles can be implemented in many ways
Sociocracy is a method, and still it isn’t
Implementing sociocracy without sociocracy
Sociocracy as practiced by the G/wi
Policies vs. agreements
Scaling sociocracy is all about the context
Unspoken sociocratic principles
Cultural dimensions of sociocracy
A prerequisite for sociocracy is a socios
Book Review: Holacracy by Brian Robertson
Book Review: Sociocracy by Gerard Endenburg
Holacracy vs. Sociocracy
The big misconception in sociocracy

By Jan Höglund

I share my reading, book reviews, and learning in my blog.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *