Hur är du motiverad?

Frågan är inte hur motiverad du är utan hur du är motiverad.

Edward Deci är motivationsforskare. Forskning visar att sammanhang som minskar människors autonomi också underminerar deras inre motivation. Om vi tog denna forskning på allvar skulle det få stora konsekvenser för hur vi organiserar såväl privat som offentlig verksamhet. Ja, det handlar t o m om hur vi som föräldrar relaterar till våra barn.

Published by Jan Höglund

Jan Höglund has over 35 years experience in different roles as software developer, project manager, line manager, consultant, and researcher. This is his personal blog. A common theme is his search for better ways of working together.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *