Pengar, ett dyrt sätt att motivera människor

Thomas Lundqvist skriver i Pengar – det dyraste sättet att motivera människor att prestationsbaserad lön har precis motsatt effekt! Får du lön efter prestation tappar du intresset för jobbet som sådant. Eftersom du har tappat intresset för jobbet så krävs mycket styrning och kontroll. Belöningsprincipen låter logisk, men “sunt förnuft är vare sig förnuftigt eller sunt” enligt Thomas. Det som istället motiverar oss är:

  1. Möjligheter till utbildning och personlig utveckling
  2. Att bli sedd för det man gör, ofta och på rätt sätt
  3. Bra balans mellan yrkes- och privatliv
  4. Intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter
  5. Möjlighet att arbeta var man vill
  6. Etiska frågor (hållbarhet)

Published by Jan Höglund

Jan Höglund has over 35 years of experience in different roles as software developer, project manager, line manager, consultant, and researcher. This is his personal blog where he shares his reading, book reviews, and learning.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *