Prestationsbaserad lön gör inte skolan bättre

Jag arbetar inte själv i skolans värld, men skolan engagerar därför att skolan är viktig. Det handlar ju om allas våra barn! Därför reagerade jag på att Stockholm stad ger lärare på sju grundskolor lägre löneökning än på övriga skolor (DN 2012-10-19). I dagens ledare (DN 2012-10-21) följs detta upp med slutsatsen att testresultat i nationella prov ger dålig lönegrund. Att låta lärarlönerna påverkas av dem är destruktivt. Jag delar den uppfattningen! Prestationsbaserad lön gör inte skolan bättre. Så enkelt är inte sambandet mellan elevers studieresultat och lärares arbetsinsats. Att ge sämre lön för sämre studieresultat kommer inte att ha avsedd effekt, dvs förbättrade studieresultat. Inte ens lärarbonus för bättre studieresultat skulle ha avsedd effekt just därför att sambandet mellan arbetsinsatsen och resultatet inte är enkelt. Det som troligen skulle ha helt avgörande effekt på studieresultatet är högre lärartäthet, dvs färre elever per lärare, men det kostar. Vad får skolan kosta? Att Stockholm stads agerande kostar i sänkt lärarmotivation är helt klart.

 

Published by Jan Höglund

Jan Höglund has over 35 years of experience in different roles as software developer, project manager, line manager, consultant, and researcher. This is his personal blog where he shares his reading, book reviews, and learning.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *