Produktionsstyrning och fragmenterad vård

“Vården i Sverige har under de senaste decennierna … lånat produktionsstyrning från industrin vilket lett till en fragmenterad vård med en arbetsmiljö som inte längre är acceptabel.”
—Vårduppropet1

Fotnot:
1 Vårduppropet, Upprop: Läget i sjukvården är helt orimlig, SvD 2016-08-16.

Published by Jan Höglund

Jan Höglund has over 35 years of experience in different roles as software developer, project manager, line manager, consultant, and researcher. This is his personal blog where he shares his reading, book reviews, and learning.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *