Retrospektiv 2019-16

Detta är en tillbakablick på vad som har hänt under veckan.

Veckans målningar

Under veckan har jag fortsatt rita och måla, fast inte lika intensivt som veckorna innan. Det känns som om jag börjar hitta min egen stil.

Några av veckans tavlor.

Att rita är att se

Jag har även hunnit med att läsa Betty Edwards The New Drawing on the Right Side of the Brain.

B. Edwards, The New Drawing on the Right Side of the Brain.

Betty Edwards gör en stor poäng av att förmågan att rita handlar om att kunna se. Edwards poängterar också att det vid sidan av det rationellt-verbala finns en seendets logik. Det är en annan form av medvetande och intelligens, som är väldigt svår att beskriva i ord därför att den är så komplex. Perceptionen av helheten varken lärs ut eller lärs in, utan verkar istället uppstå spontant. Det finns tillfällen då “allt faller på plats” utan att vi kan lista ut en logisk ordning.

Ordningens natur

Under veckan har jag roat mig med att rita Christoper Alexanders “femton egenskaper” som ger en miljö liv (se nedan). Dessa “egenskaper” samverkar på ett djupgående sätt (de blå pilarna).

Källa: C. Alexander, The Nature of Order: Book 1, ss. 239-41.

Christopher Alexander skriver att dessa “femton egenskaper” är indikatorer, grova approximationer, av en djupare struktur (Alexander, The Nature of Order: Book 1, s. 238). Min fråga är: Hur kan vi använda Christoper Alexanders idéer om ordningens natur i hur vi organiserar våra arbetsplatser?

Kreativitet & dialog

Under veckan har jag även läst David Bohms On Creativity och börjat läsa On Dialogue. Böckerna överlappar varandra till viss del. Sista kapitlet i On Creativity handlar om konst (apropå att rita och måla), implikat ordning och dialog. David Bohm betonar vikten av verkligen dialog. Jag rekommenderar båda dessa böcker!

David Bohm, On Creativity och On Dialogue.

Levande självorganiserande grupper

Under veckan publicerade jag ett nytt inlägg i min serie om liv i arbetet som handlar om levande självorganiserande grupper. Utifrån Ilya Prigogins teorin för dissipativa strukturer har Lasse Ramquist och Mats Eriksson identifierat ett antal förutsättningar för att en levande självorganiserande grupp ska uppstå. En av dessa är att gruppens kommunikation och samspel vårdas, dvs. att det finns utrymme för dialog!

Transformation av arbetslivet

Slutligen har jag funderat över hur jag kan sammanfatta allt mitt läsande och skrivande. Just nu har jag kommit fram till följande:

Verkligen transformation av arbetslivet kan bara ske om vi börjar behandla människor som människor, när vi sätter mänskliga värden i första rummet, när vi fullt ut kan vara de vi är så att vi kan bidra med våra unika förmågor och engagera oss i det vi verkligen bryr oss om.

I Freedom to Live utmanar Robert Hartman sina läsare med följande frågor om vad som är meningen med ens liv och arbete:

  • Vad är jag här för i världen?
  • Varför arbetar jag för denna organisation?
  • Vad kan denna organisation göra för att hjälpa mig uppfylla min mening i världen?
  • Hur kan jag hjälpa denna organisation hjälpa mig att uppfylla min mening i världen?

Published by Jan Höglund

Jan Höglund has over 35 years of experience in different roles as software developer, project manager, line manager, consultant, and researcher. He shares his reading, book reviews, and learning on his personal blog.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *