Sämre elever ger lärare sämre lön

Stockholm stad ger lärare på sju grundskolor lägre löneökning än på övriga skolor (DN). Detta visar att Stockholm stads skolledning inte alls förstår vad som motiverar oss människor att göra ett bra jobb. Ledningen för Stockholms skolor, och alla andra för den delen, borde se denna RSA animation om vad som motiverar oss.

Published by Jan Höglund

Jan Höglund has over 35 years experience in different roles as software developer, project manager, line manager, consultant, and researcher. This is his personal blog. A common theme is his search for better ways of working together.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *