Upplösningen av mänskliga värden leder till förintelse

Maciej Zaremba recenserar Timothy Snyders nya bok Black earth: The Holocaust as History and Warning i DN 2015-11-23 och ser spår som leder till idag. Maciej Zaremba skriver:

Timothy Snyder börjar med upphovet. Han gör en nyläsning av ”Mein Kampf” som får mig att inse att jag, som de flesta, måste ha förträngt det mest radikala i Hitlers tankevärld.

Historien hade nog tagit en annan vändning om omvärlden tog Hitler på orden. Det gjorde man inte förrän det var för sent.

Det var inte i första hand lojaliteter, fördomar eller ismer som gjorde landmassan mellan Tallinn och Karpaterna till Förintelsens övningsfält. Det var tvärtom upplösningen av alla lojaliteter och mänskliga band.

Det mest skrämmande med Snyders bok är dess aktualitet. Ledarna för Daish (Islamiska staten) menar vad de säger: att för den sanna lärans skull måste vi otrogna dödas eller skrämmas till underkastelse. … Det är samma mål som Adolf Hitlers, om än med andra förtecken.

Maciej Zaremba avslutar recensionen med:

Detta är nog den viktigaste av Timothy Snyders lärdomar: Enskilda människor behöver inte omfatta mordiska trossatser eller ens hata sina offer för att delta i massaker. Det räcker att alla de andra trossatserna, som kunnat hindra henne, begravts under ruinerna av samhälle och stat.

Published by Jan Höglund

Jan Höglund has over 35 years experience in different roles as software developer, project manager, line manager, consultant, and researcher. This is his personal blog. A common theme is his search for better ways of working together.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *