Att lyssna till livet i allt

Kväkargården, Stockholm

Tisdagen den 19/5 var jag på en samtalskväll på Kväkargården i Stockholm. Temat var “Hur kan jag leva ett hållbart liv? — Att lyssna till livet i allt”. Samtalet skedde på kväkerskt vis, dvs. i rundor med tid för tystnad och eftertanke. Kvällen leddes av Anneli Örtqvist och Torbjörn Söderquist, som skapade ett öppet rum för samtal. Jag uppskattade att rundorna inte styrdes, utan att var och en gavs utrymme att falla in i samtalet när det kändes rätt. Frågor som vi berörde var: Hur kan vi se och höra “livet”? Hur kan vi låta det blomstra, utan att det sker på någon eller någots bekostnad? Och, vad är mitt eget livsrum? Det var mycket lärorikt och berikande att få ta del av de övriga deltagarnas reflektioner och tankar. För min egen del har tankarna dröjt kvar kring mitt eget livsrum. I vardagen befinner jag mig i en massa olika rum, men vilka rum är livsrum, dvs. rum för liv? Tanken slog mig att samtalskvällen i sig var ett livsrum! Jag lämnade samtalskvällen fylld av liv.

Relaterade inlägg:
• Jag har tidigare gått en kurs i kväkarnas beslutsmetod. Metoden bygger på att var och en i gruppen ges livsrum, så att ett gemensamt beslut ska kunna växa fram. Det leder till bättre beslut och är också bra för livet i gruppen!
• I en gästblogg på #skolvåren har jag skrivit om mina tankar kring vad som får människor att blomstra i företag/organisationer. Frågorna under samtalskvällen gick djupare! Att lyssna in livet i allt är en förutsättning för blomstrande människor, och blomstrande företag/organisationer, tänker jag.
Om att arbeta var en retreat som hölls på Kväkargården den 24/10 2015.
Anteckningar från ett kväkerskt beslutsmöte innehåller mina iakttagelser från ett beslutsmöte på Kväkargården den 15/1 2017.


Posted

in

, ,

by

Tags: