Fördjupningskurs i kväkarnas beslutsmetod

Bakgrund
En fråga som intresserar mig är hur man i beslutsfattandet kan ta vara på en grupps kollektiva kunskap och intelligens. I februari 2014 gick jag därför en kurs i kväkarnas beslutsmetod på Kväkargården i Stockholm. Här är mina intryck från den kursen. Och här är mina anteckningar från ett kväkerskt beslutsmöte i januari 2017.

Inledning
Detta inlägg innehåller mina intryck från en fördjupningskurs i Vännernas beslutsmetod lördagen den 9 september 2017.

Kväkargården, Stockholm.

Kursens innehåll
Inför kursen blev vi ombedda att läsa Lloyd Lee Wilsons bok Essays on the Quaker Vision of Gospel Order. Denna bok ger en förståelse för kväkarnas syn på beslutsmetoden. Här är min recension av boken (på engelska).

Kursledaren, Wilhem Dahllöf, hade förberett en agenda, men valde att lägga denna åt sidan när han hörde förväntningarna på kursen. Dagen blev istället ett samtal (på kväkerskt vis) med fokus på erfarenheten av att vara ombud.

Några frågor som berördes under dagen var:

 • Hur vågar vi lita på att mötets mening kan urskiljas?
 • Kan man vara ett bra ombud om man är konflikträdd?
 • Hur undviker man att ‘ytan’ blir dominerande?

Några slutsatser och råd som kom fram under samtalet var:

 • Det finns en god ordning (Gospel Order). Vi kan alla ställa in oss på denna goda ordning. Det handlar om att stå i rätt förhållande till skapelsen och Skaparen.
 • Beslutsmötet påverkas av andaktsmötets förmåga till andligt djup.
 • För att nå fram till mötets mening, känn av mötet tidigt och ofta.
 • Inbjud till ‘framkallningstid’.
 • Låt det som sägs sjunka ner i tystnad.
 • Lyssna på utrymmet mellan orden.
 • Känn efter hur det känns i kroppen.
 • Låt beslutet växa fram gradvis.
 • Skynda aldrig på ett beslut.
 • Skydda mötet.
 • Se till att den som talar mycket inte dominerar.
 • Se till att den som talar motvilligt kommer fram.
 • Sätt gränser mjukt, t.ex. genom att påminna deltagarna om metoden.
 • Lita på gruppen, och som grupp, hjälp ombudet.
 • Rikta uppmärksamheten mot ombudet.
 • Undvik småprat.

Sammanfattning
Jag är intresserad av kväkarnas beslutsmetod och vill förstå den på djupet. Det var därför intressant att vara med och lyssna. Förutom kursledaren hade några av deltagarna egen ombudserfarenhet. Att vara ombud är som att spela ett instrument. Det bästa sättet att lära sig är att öva.

Fokus för kursen låg av naturliga skäl på kväkarnas egen användning av beslutsmetoden. Det innebar också att vi under kursen kom in på kväkarnas teologi, där Lloyd Lee Wilsons representerar ett konservativt synsätt.

Personligen är jag övertygad om att beslutsmetoden även kan användas i profana sammanhang. Den del av kväkarerfarenheten som handlar om att ha dialog med varandra är relevant i många sammanhang, t.ex. forskning. Boken A Quaker Approach to the Conduct of Research handlar om detta. Här är min recension av boken (på engelska).

Sammanfattningsvis var det en givande dag.


Posted

in

,

by

Tags:

Comments

Leave a Reply