Agil skola

Carl Blomberg frågar i sin blogg Agil HR hur HR kan utvecklas genom filosofin bakom Agile. Inspirerad av detta och med tanke på mitt tidigare blogginlägg om skolan så undrar jag vad skolan skulle kunna lära sig av Agile?

Ett agilt skolmanifest skulle kanske kunna se ut så här:

Vi finner bättre sätt att utveckla våra barn genom att utveckla oss själva och hjälpa andra att utvecklas. Genom detta arbete har vi kommit att värdesätta:

  • Individer och interaktioner framför processer och verktyg
  • Fungerande undervisning framför omfattande läroböcker
  • Samverkan framför konkurrens
  • Anpassning till elevernas behov framför att följa en läroplan

Det vill säga, medan det finns värde i punkterna till höger, värdesätter vi punkterna till vänster mer.

Published by Jan Höglund

Jan Höglund has over 35 years of experience in different roles as software developer, project manager, line manager, consultant, and researcher. This is his personal blog where he shares his reading, book reviews, and learning.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *