Dålig chef – hög sjukfrånvaro

Det danska tjänstemannafacket FTF har presenterat en undersökning som visar att det finns ett klart samband mellan stress, hög sjukfrånvaro och dålig arbetsmiljö. En chef som inte tar hänsyn till den psykiska arbetsmiljön kan få sjukfrånvaron att stiga till tio gånger det normala (DN 2013-01-09). FTF:s ordförande Bente Sorgenfrey anser att arbetsledare måste ta den psykiska arbetsmiljön på allvar.

För mer information, se FTF:s rapport Følelsesmæssige krav og positive faktorer i arbejdet.

Published by Jan Höglund

Jan Höglund has over 35 years of experience in different roles as software developer, project manager, line manager, consultant, and researcher. This is his personal blog where he shares his reading, book reviews, and learning.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *