Hur installera en egen blogg?

Här fortsätter min beskrivning av hur du installerar en egen blogg på din dator. I tidigare inlägg har jag beskrivit hur du:

1. Installerar Ubuntu.
2. Installerar en webb-server.

Nu är det dags att installera ett bloggsystem som heter WordPress. Det är ett av de populäraste på marknaden och kan laddas ner kostnadsfritt.

A. Routerinställningar
Innan jag fortsätter beskrivningen av hur du installerar WordPress så behöver vi gå igenom ett par andra förutsättningar: Den första är att du har ett domännamn. Den andra är att du har aktiverat din routers dynamiska DNS funktion (Dynamic DNS). Detta gör det möjligt för dig att koppla ihop ditt domännamn med den IP-adress på internet som din bredbandsleverantör har tilldelar din router. Den tredje är att du har ställt in routerns virtuella server (Virtual Server) så att routern skickar vidare tcp trafik på port 80 till din datorn. Annars kommer du inte åt din blogg från internet.

B. Konfigurering av MySQL
Efter det att routern är inställd som den ska behöver du skapa en databas i MySQL.

mysql -u root -p
mysql>
CREATE DATABASE dbname_blog;
CREATE USER dbuser_blog;
SET PASSWORD FOR dbuser_blog = PASSWORD(“password”);
GRANT ALL PRIVILEGES ON dbname_blog.* TO dbuser_blog@localhost IDENTIFIED BY ‘password’;
exit

OBS att du måste skriva och som det står. Password byter du ut mot ditt eget lösenord.

C. Nerladdning av WordPress
För att ladda ner den officiella svenska versionen av WordPress så går du till wpsv.se. Ladda ner arkivet och lägg det i rotkatalogen för din webb-server. Rotkatalogen är vanligtvis /var/www.

cd /var/www
sudo unzip wordpress-3.4.2-sv_SE.zip

D. Konfigurering av WordPress
Nästa steg är att fylla i dina detaljer för databasanslutningen och säkerhetsnycklar.

sudo cp wp-config-sample.php wp-config.php
sudo gedit wp-config.php

Ändra följande i wp-config.php:
define(‘DB_NAME’, ‘dbname_blog’);
define(‘DB_USER’, ‘dbuser_blog’);
define(‘DB_PASSWORD’, ‘password’);
define(‘AUTH_KEY’,                    ‘ange unik nyckel’);
define(‘SECURE_AUTH_KEY’,  ‘ange unik nyckel’);
define(‘LOGGED_IN_KEY’,        ‘ange unik nyckel’);
define(‘NONCE_KEY’,                ‘ange unik nyckel’);
define(‘AUTH_SALT’,                  ‘ange unik nyckel’);
define(‘SECURE_AUTH_SALT’, ‘ange unik nyckel’);
define(‘LOGGED_IN_SALT’,       ‘ange unik nyckel’);
define(‘NONCE_SALT’,               ‘ange unik nyckel’);

OBS att du automatiskt kan generera säkerhetsnycklar via
https://api.wordpress.org/secret-key/1.1/salt/

Starta sedan din webbläsare och öppna
http://www.domännamn.se/wp-admin/install.php

Fyll i önskade uppgifter och fortsätt. Notera lösenordet som visas på skärmen. Du kan nu gå till loginsidan. Logga in med användarnamnet admin eller det användarnamn du valt vid installationen och lösenordet som genererades vid installationen. Du kan sedan gå till Användare->Din profil och ändra lösenordet om du vill.

Så var det klart!

Om det skulle uppstå problem, dubbelkolla din wp-config.php fil så att alla uppgifter stämmer. Försök sedan igen. Om det fortfarande uppstår problem så kan du besöka WP-Support Sveriges forum för att få svensk support. Alternativt besök den officiella webbplatsen och dess supportforum.

Published by Jan Höglund

Jan Höglund has over 35 years of experience in different roles as engineer, manager, consultant, and researcher. This is his personal blog where he shares his reading and learning.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *