Hur installera en webb-server?

I mitt förra blogginlägg gav jag en beskrivning på hur man kan installera Ubuntu på den egna datorn.

För att kunna köra bloggen så behöver man också installera en webb-server. Eftersom vi kommer att använda WordPress som blogghanteringssystem så behöver vi i själva verket en LAMP-server. Det innebär att vi i tur och ordning behöver installera Apache, MySQL och PHP.

A. Installera Apache2
Vi börjar med att installera Apache2. Logga in och öppna ett terminalfönster, t ex genom att trycka Ctrl-Alt-t. Installera sedan Apache2 genom att skriva:
$ sudo apt-get install apache2

Öppna sedan webbläsaren och skriv in:
http://127.0.0.1
eller http://localhost
Om allt fungerar visas texten It works!

Nästa steg blir att konfigurera Apache2 för WordPress:
$ sudo gedit /etc/apache2/apache2.conf
Lägg till AddType application/x-httpd-php .html
Starta sedan om Apache2
$ sudo /etc/init.d/apache2 restart

B. Installera MySQL
Nu är det dags att installera MySQL genom att köra följande kommandon:
$ sudo apt-get install mysql-server
Ange ett lösenord till MySQL root
$ sudo mysql_install_db
$ sudo mysql_secure_installation
Svara så här på frågorna som ställs:
change mysql root: n
remove anonymous user: y
prevent mysql from logging in remotely: y
remove test database: y
reload privileges tables: y

C. Installera PHP5
Installera php5 med följande kommandon:
$ sudo apt-get install php5
$ sudo apt-get install php5-mysql
$ sudo apt-get install php5-gd

Nu har vi en LAMP-server på plats.

I nästa blogginlägg kommer jag att beskriva hur WordPress installeras.

Published by Jan Höglund

Jan Höglund has over 35 years of experience in different roles as engineer, manager, consultant, and researcher. This is his personal blog where he shares his reading and learning.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *