Hur installera en webb-server?

I mitt förra blogginlägg gav jag en beskrivning på hur man kan installera Ubuntu på den egna datorn.

För att kunna köra bloggen så behöver man också installera en webb-server. Eftersom vi kommer att använda WordPress som blogghanteringssystem så behöver vi i själva verket en LAMP-server. Det innebär att vi i tur och ordning behöver installera Apache, MySQL och PHP.

A. Installera Apache2
Vi börjar med att installera Apache2. Logga in och öppna ett terminalfönster, t ex genom att trycka Ctrl-Alt-t. Installera sedan Apache2 genom att skriva:
$ sudo apt-get install apache2

Öppna sedan webbläsaren och skriv in:
http://127.0.0.1
eller http://localhost
Om allt fungerar visas texten It works!

Nästa steg blir att konfigurera Apache2 för WordPress:
$ sudo gedit /etc/apache2/apache2.conf
Lägg till AddType application/x-httpd-php .html
Starta sedan om Apache2
$ sudo /etc/init.d/apache2 restart

B. Installera MySQL
Nu är det dags att installera MySQL genom att köra följande kommandon:
$ sudo apt-get install mysql-server
Ange ett lösenord till MySQL root
$ sudo mysql_install_db
$ sudo mysql_secure_installation
Svara så här på frågorna som ställs:
change mysql root: n
remove anonymous user: y
prevent mysql from logging in remotely: y
remove test database: y
reload privileges tables: y

C. Installera PHP5
Installera php5 med följande kommandon:
$ sudo apt-get install php5
$ sudo apt-get install php5-mysql
$ sudo apt-get install php5-gd

Nu har vi en LAMP-server på plats.

I nästa blogginlägg kommer jag att beskriva hur WordPress installeras.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *