Närhet ger bäst vila för våra hjärnor

Agneta Lagercrantz skriver i SvD 2015-09-15 att närhet ger bäst vila för våra hjärnor. Tillsammans med våra allra närmaste sjunker nämligen stresspåslagen i hjärnan helt. Mänsklig gemenskap signalerar till hjärnan att den kan vila. Social närhet påverkar våra känslor, och våra känslor påverkar hjärnans aktiviteter. Till exempel beror kollektiv intelligens, förmågan till problemlösning i grupp, på hur bra varje gruppmedlem är på att läsa av ansiktsuttryck hos varandra.

Published by Jan Höglund

Jan Höglund has over 35 years of experience in different roles as software developer, project manager, line manager, consultant, and researcher. This is his personal blog where he shares his reading, book reviews, and learning.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *