Nio grundläggande mänskliga behov

Här är nio grundläggande mänskliga behov från Marshall Rosenbergs kurs i Nonviolent Communication:

  • Försörjning (grundläggande fysiska behov, mat, luft, vatten, tak över huvudet)
  • Trygghet (skydd)
  • Kärlek
  • Empati
  • Vila (rekreation, lek)
  • Gemenskap
  • Kreativitet
  • Autonomi (starkt behov av att välja vår egen väg i livet, finns vid liv i oss från tidig ålder)
  • Mening (leva livet fullt ut, bidrar till livet, att se hur vårt arbete har gjort människors liv rikare och livet på planeten rikare)

Published by Jan Höglund

Jan Höglund has over 35 years of experience in different roles as software developer, project manager, line manager, consultant, and researcher. This is his personal blog where he shares his reading, book reviews, and learning.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *