Paradigmskifte

Jag har i tidigare inlägg frågat vad som kan tänkas komma efter Agile och efter Scrum? Ett svar, inspirerat av Ken Schwaber, är att nästa steg behöver bygga på Agila värderingar och principer. I själva verket tror jag att det bakom dessa värderingar finns ännu mer grundläggande drivkrafter. Det handlar om mer än att enbart hitta bättre sätt att utveckla programvara.

Möjligen är Stoos kommuniké ett uttryck för detta? Där talar man om att det måste finnas en bättre väg, t ex att organisationer kan bli lärande nätverk av individer som skapar värde och att rollen som ledare handlar om förvaltning av det levande snarare än hantering av maskinen. Det handlar om ett paradigmskifte där det Agila synsättet under det senaste decenniet på allvar har utmanat gamla tankemöster och föreställningar. Nästa steg är att den värdegrund som det Agila manifestet och Stoos kommuniké är uttryck för på allvar vinner gehör i bredare led.

Published by Jan Höglund

Jan Höglund has over 35 years of experience in different roles as software developer, project manager, line manager, consultant, and researcher. This is his personal blog where he shares his reading, book reviews, and learning.

Join the Conversation

2 Comments

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *